Zomerkamp 2019

Welkom in het koninkrijk!

Beste ouder/verzorger,

Dit jaar organiseert S.V. Marathon weer een zomerkamp voor haar jeugdleden. Dit jaar is er plek voor 70 jeugdleden. We gaan naar een nieuwe locatie, namelijk groepsaccommodatie De Meerberg (Heistraat 64, 5581 VW Waalre). Nieuw dit jaar is ook de slaapplek voor de ouka meisjes en de mika en ouka jongens. Zij slapen namelijk in grote tipi tenten. Deze zijn volledig gesloten en staan op omheind terrein.

Op maandag 5 augustus vertrekken we rond 11.00 uur vanaf de Caumerbron (Corisbergweg 197) in Heerlen. U wordt gevraagd uw kind(eren) zelf naar de kamplocatie te brengen. Op vrijdag 9 augustus bent u om 10.30 uur weer welkom op de kamplocatie om uw kind(eren) op te halen en een spetterende afsluiting mee te maken.

Ouder-infoavond
Voor inschrijving en meer informatie bent u van harte welkom op de ouder-infoavond. Deze vindt plaats op woensdag 27 maart in de Caumerbron, Corisbergweg 197 in Heerlen. U kunt dan tevens kennismaken met een gedeelte van de leiding. De infoavond start om 19.00 uur en het inschrijven start daarna om 19.30 uur.

Als u op de informatieavond aanwezig wilt zijn, meld u dan aan door het sturen van een mail aan zomerkamp.marathon@gmail.com. Als u alleen maar wilt inschrijven, hoeft u zich niet aan te melden. Het inschrijfformulier kunt u HIER downloaden.

De inschrijfprocedure is als volgt:
❖ Inschrijven gebeurt altijd door het invullen van het inschrijfformulier. Beschikt u niet over internet kan het inschrijfformulier ook worden opgehaald in de zaal (Corisbergweg en Vullingsweg)
❖ Het volledig ingevulde en met handtekening ondertekende inschrijfformulier kan worden ingeleverd op de infoavond. Als u niet op de informatieavond aanwezig kunt zijn, kunt u het inschrijfformulier ook meegeven aan iemand anders. Niet volledig ingevulde inschrijfformulieren worden niet in ontvangst genomen. Dit is in het belang van het kind.
❖ Is inleveren van het inschrijfformulier niet mogelijk op de informatieavond, dan kan dit vanaf 28 maart worden afgegeven op Akkerhof 26.

Kosten van het zomerkamp
De kosten van het zomerkamp bedragen € 90. De eerste termijn van € 15 moet binnen één week na inschrijving worden voldaan. Let op! Na ontvangst hiervan is de inschrijving pas definitief. De kosten van het zomerkamp dienen overgemaakt te worden op:

Rekeningnummer: NL74 INGB 0007 8301 77
Ten name van: SV Marathon inzake Zomerkamp 2019
Omschrijving: Roepnaam en de familienaam van de deelnemer

De kosten mogen uiteraard ook in één keer worden betaald, het volledige bedrag van
€ 90 moet dan uiterlijk 1 april 2019 zijn overgemaakt. Ook is het mogelijk om de kosten in drie termijnen te voldoen:
❖ € 25 vóór 1 mei 2019;
❖ € 25 vóór 1 juni 2019;
❖ € 25 vóór 1 juli 2019

Minima kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op de Stichting Leergeld. Een bijdrage dient tijdig bij genoemde stichting worden aangevraagd. Voor verder informatie zie: www.leergeld.nl

Helpt u ons mee?
Wij zijn altijd op zoek naar sponsoren voor ons kamp om het kampgeld zo laag mogelijk te houden. Kent u iemand die zou willen sponsoren of wilt u misschien zelf sponsoren? Wij horen het graag. Sponsoren kan natuurlijk ook anoniem. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar zomerkamp.marathon@gmail.com.