Contributie

Contributie betaling
De vereniging hanteert een contributieregeling op jaarbasis, die maandelijks betaald moet worden. Dit geschiedt automatisch middels een machtiging. Het bankrekeningnummer is:
NL05 RABO 0148440908  t.n.v. Sv Marathon

De contributie moet in de vakanties doorbetaald worden.

Bij het niet nakomen van de contributieverplichting gedurende 2 achtereenvolgende maanden, zal eerst een mail/brief ter herinnering aan de achterstand gestuurd worden, waarbij € 2,50 administratiekosten in rekening zullen worden gebracht. Indien daarna binnen 4 weken de achterstand nog niet betaald is, dan zal dit royement tot gevolg hebben, waarbij de achterstallige contributie alsnog dient te worden voldaan.

Het niet bijwonen van één of meerdere lessen is niet van invloed op de verplichting tot het betalen van de volledige, geldende contributie. Alleen indien op medische indicatie gedurende een langere aaneengesloten periode geen lessen kunnen worden gevolgd, kan na overleg met en akkoordbevinding van het bestuur of haar gevolmachtigde, eventueel van deze regel worden afgeweken. Hierbij zal de bondscontributie wél doorbetaald moeten worden.

De vereniging werkt mee aan het minimabeleid van de gemeente Heerlen. U kunt bij de ledenadministratie informeren wat voor u de mogelijkheden zijn.

Inschrijfgeld (verplicht)
Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 en is éénmalig verschuldigd bij inschrijving als lid.

Turnpakje (verplicht)
Ieder gymjeugdlid betaalt éénmalig bij aanmelding € 15,00 en krijgt dan van de vereniging voor de wedstrijden een turnpakje in bruikleen (met uitzondering van de selectiegroepen)
Dit pakje moet na de wedstrijd weer ingeleverd worden bij de leiding. Hierdoor is ieder lid van onze vereniging op wedstrijden herkenbaar en gaan de turnpakjes langer mee.

Deze bedragen worden tegelijk met de eerste contributie verrekend. Bij her- inschrijving als lid (dus na eerdere opzegging) is weer inschrijfgeld/bijdrage turnpakje verschuldigd.

Bondscontributie
Ieder lid van de vereniging is automatisch ook lid van de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Bond) De bondscontributie is opgenomen in de maandelijkse contributie.

Contributie bedragen p/m per 1 juni 2017
De nieuwe contributie is als volgt opgebouwd:
Het basistarief voor 1 uur sporten in de week is € 13,50 per maand. Dit betaalt dus ieder lid standaard. Wordt er meer dan 1 uur per week gesport, dan kost elk volgend uur 6 euro per maand. Voor elk uur in turnhal Balans kost elk volgend uur 8 euro per maand, dit i.v.m. de hoge huurprijs van deze accommodatie.

Groep Contributie per maand
Ouder & Kind gym € 13,50
Nijntje beweegdiploma (Kleuters) € 13,50
Meisjes- Instap € 15,00
Meisjes – 1 € 16,50
Meisjes – 2 € 16,50
Meisjes – 3/4 € 16,50
Meisjes – 5/6 € 18,00
Jong Talenten € 38,50
Selectie – 1 € 38,50
Selectie – 2 € 41,50
Jongens turnen (woe) € 19,50
Jongens-selectie
(zat Balans+ woe)
€ 35,50
Free Run € 16,50
2x Free Run € 25,50
Gym 50+ (wo) € 13,50
Body Balance € 13,50
Body-Training € 13,50
Gym 60+ (do) € 13,50
Zumba € 13,50
DanceMix € 13,50

Wijzigingen persoonlijke gegevens
Alle wijzigingen in uw persoonlijke gegevens, zoals wijzigingen van naam, adres, bankrekeningnummer, telefoonnummer, e-mailadres, etc. dient u door te geven aan de ledenadministratie:
Gitta Voigt
Email: gittav.svmarathon@gmail.com
Tel.nr. 06 – 52835940

Beëindiging lidmaatschap
Indien u het lidmaatschap wilt beëindigen, moet dit vóór de 1e van de maand, telefonische of via e-mail doorgegeven te worden aan onze ledenadministratie. Bij opzegging in de loop van de maand is over deze maand alsnog contributie verschuldigd.

Opzegging van het lidmaatschap is uitsluitend mogelijk telefonische of via e-mail aan onze ledenadministratie:
Gitta Voigt
Email: gittav.svmarathon@gmail.com
Tel.nr. 06 – 52835940